Vrlo smo ponosni i sretni što možemo najaviti suradnju s Institutom za istraživanje i zaštitu mora (Institut Plavi Svijet), prestižnom organizacijom koja djeluje na očuvanju morskoga okoliša u Jadranskom moru.

Institut Plavi Svijet djeluje na očuvanju morskoga okoliša provođenjem triju glavnih programa: programa znanstvenog istraživanja, obrazovnog programa i programa zaštite. Njihovo se istraživanje uglavnom usredotočuje na velike morske kralješnjake (dupine i kitove, morske kornjače, morske pse i divovske raže). Institutovo sjedište nalazi se na otoku Lošinju s istraživačkim postajama na otocima Murteru i Visu gdje surađuju s lokalnim zajednicama, ali i nacionalnim, regionalnim i međunarodnim ustanovama kako bi unaprijedili održivo upravljanje morskim okolišem i zaštitu morskog okoliša na području čitavog Sredozemlja.

Kako Vi možete pridonijeti zaštiti morskoga okoliša na Jadranu?

Kada naručujete narukvicu iz Yacht Club, Sailor, Trogir, Recycled, Waves, Captain, Adriatica ili Seaman kolekcije u našoj online trgovini, možete odabrati graviranje jedne morske životinje na koje je usredotočeno istraživanje Instituta: dupin, kit, morski pas, morska kornjača ili gigantska raža, a mi ćemo donirati 100 % od iznosa (minus PDV) Institutu Plavi Svijet.

Donosimo nekoliko primjera: Ako naručujete narukvicu u obliku broda iz naše Sailor kolekcije i odlučite da ćete gravirati dupina na lijevo sidro i morsku kornjaču na desno sidro (ili samo jedno od toga), cijena graviranja je 10 euros za svako jedro. Od toga 2.5 euros otpada na PDV, a ostalih 7.5 euros donirat ćemo Institutu Plavi svijet.

Ako naručujete narukvicu s kopčom iz Captain, Trogir, Recycled, Waves, Adriatica ili Seaman kolekcije možete (u našoj online trgovini) odabrati graviranje neke od gore navedenih životinja (dupin, kit, kornjača, morski pas ili raža), a cijena graviranja iznosi 10 euros. Institutu ćemo donirati 7.5 euros, a 2.5 euros je iznos PDV-a.

Time na kraju dobivate prekrasnu nautičku narukvicu s ugraviranom morskom životinjom po izboru i doprinosite istraživanju i očuvanju morskog okoliša u Sredozemnom moru..